WARUNKI OGÓLNE

 1. Strona internetowa www.dreamarts.pl firmy Power Gift Sp z o.o. Sp.k., umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem internetu.
 2. Ceny towarów znajdujących się na stronie www.dreamarts.pl  są podane w złotych polskich. 
 3. Użytkownik chcący założyć konto/złożyć zamówienie, w trakcie wypełniania formularza zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez POWER GIFT danych osobowych zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) podanych w formularzu zamówienia wyłącznie w celu realizacji umowy o korzystanie ze strony oraz w celu związanym z zawarciem i wykonywaniem umów sprzedaży towarów w oparciu o składane przez Użytkownika zamówienia za pośrednictwem strony. 
 4. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie przez POWER GIFT podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych w celu zapisania się na newsletter, otrzymywania informacji marketingowych/handlowych oraz profilowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z RODO, a dokładnie określone w dokumencie Polityka Prywatności. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych w rubrykach zaznaczonych gwiazdką w formularzu zamówienia uniemożliwi założenie konta/złożenie zamówienia i tym samym uniemożliwi korzystanie ze sklepu.

 

 

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Firma Power Gift Sp. z o.o. Sp.k. poprzez stronę internetową www.dreamarts.pl realizuje zamówienia wyłącznie dla firm , do faktury/paragonu jest doliczany koszt wysyłki. Jeśli wartość zamówienia przekracza 200 zł netto – przesyłka gratis. 
 2. Firma Power Gift Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawy do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny o czym poinformuje niezwłocznie zamawiającego.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Dream Arts na stronach sklepu internetowego. 
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Dream Arts zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. 
 6. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. 
 7. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Firma Dream Arts  zastrzega sobie jednak prawo do zmiany sposobu dostawy, o czym niezwłocznie poinformowany zostanie zamawiający.

 

 

GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Towary oferowane na stronie www.dreamarts.pl nie są objęte gwarancją. 
 2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z witryną www.dreamarts.pl realizującą zamówienie lub pod numerem tel.  0 59 834 75 10. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest faktura vat/paragon fiskalny który Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).